Algemene Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan jou als consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt). Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat je een bestelling plaatst.
 2. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden jouw wettelijke rechten aan te tasten.
 3. Wij leveren enkel in Europa. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 4. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze zijn steeds beschikbaar zijn via de website en kunnen opgeslagen of geprint worden via deze link.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

ONS AANBOD & JOUW BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren en informatie verschillen van de werkelijkheid.Vergissen is bovendien menselijk. Als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Als we niet in staat zijn om jouw producten te leveren door een stockfout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal jouw bestelling geannuleerd worden en brengen we je daarvan op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het geannuleerde producten(en).
 4. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief, zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact en Paypal. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 5. Om een product aan te kopen, selecteer je eerst het gewenste product en de gewenste kleur en maat. Voeg het product toe aan je winkelmandje voor thuislevering of kies voor ophaling in onze winkel te Ieper. Registreer je of meld je aan. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop.  Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

HERROEPINGSRECHT

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, annuleren of terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, ruilen we het product of betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug, met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. Dit op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn en in de originele, onbeschadigde verpakking zitten.
 2. De directe kosten van het terugzenden en de verantwoordelijkheid van de terugzendingvan de goederen komen dus voor jouw rekening. Retourkosten worden enkel vergoed indien wij een foutief of beschadigd artikel hebben geleverd. In alle andere gevallen zal de klant de retourzending zelf moeten bekostigen.
 3. Alle producten aangekocht via de webshop kunnen teruggestuurd worden, met uitzondering van cadeaubonnen en gepersonaliseerde producten.
 4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.
 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren, met een kopie van de leveringsbonnen, in de originele staat en verpakking. Houdt bovendien rekening met onderstaande instructies.
 6. Je dient de goederen terug te sturen binnen de 14 dagen nadat je ons op de hoogte gebracht hebt dat je de overeenkomst wil herroepen. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier naar onze hoofdvestiging: BV Smart Athlete, Bernikkewallestraat 4, 8902 Voormezele (België). Je kan het retourpakket ook kosteloos retourneren, door het zelf terug te brengen naar onze winkel: Smart Athlete Ieper, Gildenstraat 2, 8900 Ieper (België).                                DE PRIJS
 1. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.
 2. Onze prijzen worden vermeld in euro en zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

BETALING

 1. Wij kunnen enkel betalingen via de betaalmodules op onze website aanvaarden, zoals omschreven bij artikel 3.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

CONFORMITEIT & GARANTIE

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle bestaande wetten, op het ogenblik van je bestelling.
 2. Voor verkopen aan consumenten bieden wij de wettelijke minimum garantie van 2 jaar.
 3. Als er zich binnen de 24 maanden na aankoop van het product een gebrek voordoet die het gevolg is van fabricage- of materiaalfouten, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren via vanessa@smartathlete.eu Wij bekijken hoe we dit probleem kunnen oplossen en houden je hiervan verder op de hoogte. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid, verkeerd gebruik en normale slijtage, vallen niet onder de garantie.

LEVERING & UITVOERING

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Voor een Belgisch leveringsadres wordt een artikel dat in stock is aangeboden op jouw leveringsadres in 1 à 3 werkdagen. Wanneer een artikel niet in stock is, wordt het normaal gezien aangeboden op jouw leveringsadres in 3 à 6 werkdagen. In uitzonderlijke gevallen en voor een levering in andere landen van Europa kan de leveringstermijn uitlopen tot maximaal 30 dagen. Wij informeren je over de leveringstermijn nadat je jouw bestelling geplaatst hebt.
 3. Leveringen gebeuren overeenkomstig de gevraagde leveringswijze.
 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen de 3 dagen na levering melden via vanessa@smartathlete.eu.. De artikelen moeten binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst naar ons terug gestuurd worden. In dit geval zullen we de retourkosten (volgens de standaard posttarieven) voor onze rekening nemen. Stuur het product voldoende gefrankeerd en samen met de leveringsbon, een beschrijving van de beschadiging of het probleem en je rekeningnummer naar het volgende adres: BV Smart Athlete, Bernikkewallestraat 4, 8902 Voormezele (België).
 7. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen, waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
 8. Indien je terzelfdertijd meerdere producten via onze webshop bestelt met verschillende leveringsdata, worden deze steeds gebundeld verzonden. De leveringsdatum voor jouw bestelling zal gebaseerd worden op de langste leveringsdatum van de producten. We hebben het recht om de verzending toch op te splitsen, zonder jou daarvoor extra verzendingskosten aan te rekenen.

OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,...

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

INHOUD

Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet en moet je beschouwen als nuttig bijkomend advies. De informatie mag niet als dwingend beschouwd worden of als beste praktijk erkend.

PRIJZEN & DRUKFOUTEN

De prijzen en specificaties op onze website vermeld, worden regelmatig geüpdatet en zo goed mogelijk gecontroleerd. We doen onze uiterste best om deze correct weer te geven en aanvaarden dus geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten en/of weglatingen.

EIGENDOM VAN GOEDEREN

Alle producten die aan de klant geleverd zijn, blijven eigendom van BV Smart Athlete. Dit totdat alle openstaande betalingen van de betreffende producten voldaan zijn.

KLACHTENREGELING & GESCHILLEN

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via vanessa@smartathlete.eu of op het telefoonnummer +32 (0) 473.81.43.60. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. Indien je binnen de termijn van 7 dagen geen reactie van ons ontving, contacteer ons dan zeker opnieuw. Het kan namelijk gebeuren dat jouw e-mails geblokkeerd worden door anti-spamfilters en ons zo niet bereiken. Of ook omgekeerd, dat de reactie die wij jou stuurden je niet bereikt. Indien de klacht betrekking heeft op de garantie van een product, kan het iets langer duren voordat je een antwoord krijgt van ons. In dit geval zijn we afhankelijk van de communicatiesnelheid van de fabrikant.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be//nl.
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.